برای دانشجویانی که متقاضی دریافت توصیه نامه از من می باشند، انجام پایان نامه (پژوهشی یا کاربردی) الزامی می باشد. علاوه بر آن، حداقل یکی از شرایط ذیل لازم است:

  1. درس با نمره بالاتر از 18
  2. دستیار آموزشی
  3. ارسال مقاله

تذکر: برای دانشگاه های با رتبه 50-1 محدودیتی در تعداد وجود ندارد. برای دانشگاه های با رتبه 100-50 تنها سه مورد ارسال میگردد. برای دانشگاه های با رتبه 100 به بعد ارسال نمی شود.