تحصیلات

 • دکترا: دانشگاه کلمبیا در نیویورک، 1384 تا 1389
 • ارشد: دانشگاه صنعتی شریف، 1381 تا 1383
 • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف، 1376 تا 1380

حوزه های کاری

 • مالی شرکتی: ارزیابی بر اساس تحلیل صورت های مالی، بررسی ارتباط استراتژی با بودجه بندی سرمایه ای، دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
 • نظریه بازی: تنظیم مقررات و سیاست گذاری رقابتی، تدوین قراردادهای بین/درون شرکتی به منظور همسویی انگیزه ها، کارگاه های نظریه بازی و بینش استراتژیک
 • مدیریت درآمد: تخمین تقاضا با استفاده از داده های فروش، نحوه تغییر قیمت و تخفیف در خرده فروشی، استراتژی های قیمت گذاری ورود به بازار و تفاوت قیمتی

تجارب حرفه ای

 • شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه (نایب رییس هیات مدیره و عضو کمیته مدیریت ریسک و کمیته فناوری): 1400 تا کنون
 • شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (مشاور معاونت اقتصادی برای سرمایه گذاری در صنعت انرژی و تولید برق): 1400 تا کنون
 • موسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان (عضو هیات موسس): 1399 تا کنون
 • شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات (مشاور راهبرد برای نظارت بر پروژه های تعرفه گذاری و تنظیم مقررات): 1399 تا کنون
 • شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (مشاور تحلیل عملکرد مالی و ارزیابی و عارضه یابی برای تدوین و انتخاب استراتژی): 1399 تا کنون
 • سازمان منطقه آزاد چابهار (مشاور توسعه لجستیک و صنعت مالی): 1396 تا 1399
 • معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار، و رفاه، اجتماعی (مشاور حکمرانی شرکتی و سرمایه گذاری مالی): 1395 تا 1397
 • شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآفرین سرآمد شریف (موسس و عضو هیئت مدیره): 1395 تا کنون
 • شرکت سنیتریوم استرالیا (مشاور قیمت گذاری و تنظیم قرارداد با خرده فروشان زنجیره ای): 1392 تا 1396
 • شرکت اُرایزِن استرالیا (مشاور سیاست گذاری روابط نظارتی در زنجیره ارزش ریلی): 1390 تا 1393
 • دانشگاه نیوکاسل استرالیا (هیات علمی شامل تدریس و پژوهش و پروژه های ارتباط با صنعت): 1388 تا 1394
 • شرکت سیبِر در تگزاس (تحلیلگر تدوین استراتژیهای قیمت گذاری در فضای رقابتی برای خطوط هوایی): 1386
 • شرکت مِدالیا در سان فرانسیسکو (کارشناس ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت بر اساس آن): 1385

کارگاههای آموزشی

 • آرمه تن
 • ارتباطات زیرساخت
 • ایرانسل
 • بندری سینا
 • دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • زرین رویا
 • صا ایران
 • علی بابا
 • مخابرات
 • معدنی گهر پویش
 • نظم آوران سیرجان

مسعود طالبیان

دانشیار

دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه صنعتی شریف

مشاهده رزومه

masoudtalebian(at)sharif(dot)edu

021-66165856

goole scholar, linkedin, ssrn, researchgate