کتابها

 اصلاحات ساختاری بودجه، موسسه آینده پژوهی، ۱۴۰۱، به همراه سید حمید پورمحمدی، نیلوفر دمنه و فرهاد خانمیرزایی

 ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۸، به همراه امینه محمودزاده

 رکودتورمی: عوامل و راهکارهای خروج (جلد ۱و۲)، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۸، به همراه محمدحسین رحمتی

مقالات منتشر شده

1. تخمین سهم عوامل موثر بر سوءتخصیصسرمایه: شواهدی از کارگاههای صنعتی در اقتصاد ایران، نشریه علمی پژوهشهای اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، در دست انتشار

2. اصفهانی محمد رشاد، محمودزاده امینه، مدنی زاده سید علی. خلق پول بانکی و سازوکار انتقال تکانه ها فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ۱۴۰۲، ۲۸ (۲) :۴۴-۳

3. تخمین مقدار و تعیین همبسته‌های نرخ تسهیلات: مطالعه موردی بنگاه‌های فهرست‌شده ایران، فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، در دست انتشاربه همراه امینه محمودزاده و مرتضی ناطقی

4. نقش ابعاد مختلف سلامت بانکی بر رشد وام‌دهی، فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، در دست انتشاربه همراه امینه محمودزاده و حمید نژادقربان

5. مدنی زاده سید علی، ساعدی معصومه. شاخص‌های رفتار قیمتگذاری و عوامل موثر بر آن: شواهدی از داده‌های خرد قیمتی کالاهای عرضه ‌شده در فروشگاه رفاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ۱۴۰۰; ۲۶ (۱) :۱۱۳-۶۹

6. نابرابری تورمی و تاثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران، تحقیقات اقتصادی، در دست انتشاربه همراه علیرضا آذربایجانی، تیمور رحمانی و حسن افروزی

7. مدنی‌زاده علی، ابراهیمیان مهران. مدلسازی آزادسازی قیمت‌های انرژی در اقتصاد ایران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. ۱۳۹۹; ۲۵ (۴) :۵- ۴۶

8. وابستگی فضایی با عوامل مشترک: مطالعه موردی رشد اقتصادی استانهای ایران، ۱۳۹۸، به همراه علی پورجهانبخش و سید مهدی برکچیان

9. عوامل موثر بر همزمانی چرخه های تجاری: شواهدی از کشورهای GCC (شورای همکاری خلیج فارس)، ۱۳۹۸، برنامه ریزی و بودجه، به همراه عاطفه حسینی و سید مهدی برکچیان

10. واکنش شاخص های رفتار قیمتگذاری به نرخ تورم: کاربردی از اطلاعات خرد قیمتی، ۱۳۹۸، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی،‌ به همراه سعید بیات

11. عوامل موثر بر هزینه مالی مطالعه موردی بنگاههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، 1397، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، به همراه امینه محمودزاده و سجاد ابراهیمی

12. رابطه صادرات و عملکرد بنگاه: شواهدی از صادرکنندگان صنعتی ایران، 1397، مجله تحقیقات اقتصادی، به همراه مصطفی حیدری

13. کمبود نقدینگی، رقابت برای سپرده و سیاست‌های بانک مرکزی، 1397، برنامه ریزی و بودجه، به همراه امینه محمودزاده و امیرعباس سالارکیا

14. شواهدی از نحوه اثرگذاری رکود بر بنگاه ‌های صنعتی ایران، 1397، برنامه ریزی و بودجه، به همراه امینه محمودزاده و علی کریمی‌راد

15. حقایقی از روابط بین بنگاه و بانک:‌شواهدی از داده‌های شرکتهای بورسی در ایران، ۱۳۹۶، برنامه ریزی و بودجه، به همراه سجاد ابراهیمی و امینه محمودزاده

16.  طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پایه برای اقتصاد کلان ایران، ۱۳۹۶، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، به همراه مهران ابراهیمیان

17. بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲، ۱۳۹۵ ، تحقیقات اقتصادی، به همراه محمد حسین رحمتی و علی کریمی‌راد

18. حسابداری چرخه‌های تجاری در ایران، ۱۳۹۵، برنامه ریزی و بودجه، به همراه محمد حسین رحمتی، مسعود جباری و علی کریمی‌راد

19. نرخ گذر ارز در ایران، ۱۳۹۵، مطالعات اقتصادی، به همراه سجاد ابراهیمی

 

مقالات سیاستی و طرحهای حوزه سیاستگذاری

 پیش نویس سند تحول دولت،‌ ۱۴۰۰

 پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصاد ایران از ۱۳۹۹-۱۴۰۴، مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۹

 برنامه اصلاحات ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۹۸

 برنامه مقابله فعالانه با تحریمها،‌ سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۹۷

 برنامه نجات بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۶

 برنامه اصلاح مقدماتی نظام بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی اموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۹۵

 پیش‌نویس طرح قانون بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۵

 تبیین وضع موجود نظام بانکی، 1395، به همراه امینه محمودزاده

 برنامه مقدماتی اصلاح نظام بانکی، 1395، به همراه امینه محمودزاده

  سه‌گانه ناممکن: تولید، تورم و مطالبات معوق بانکی، 1394، به همراه فرهاد نیلی، امینه محمودزاده و مهران ابراهیمیان، فصل از کتاب چالشهای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار در اقتصاد ایران

 الزامات ساختاری-نهادی تحقق تورم تک رقمی پایدار، 1394، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، فصل از کتاب چالشهای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار در اقتصاد ایران

 الزامات سیاستی و نهادی دستیابی به تورم تک رقمی، 1393، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، فصل از کتاب اقتصاد ایران

 حسابداری چرخه‌های تجاری در ایران، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی، مسعود جباری و علی کریمی‌راد، فصل از کتاب اقتصاد ایران

 نظمهای آماری اقتصاد کلان ایران، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی و فاطمه نجفی، فصل از کتاب چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی

 رکود تورمی و الزامات خروج، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی، فصل از کتاب چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی

 

کنفرانسها

 اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی بر اساس اطلاعات شرکت‌های بورسی، 1395، به همراه امینه محمودزاده و سجاد ابراهیمی، همایش 26 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

 تحلیل تعادل عمومی تنگنای اعتباری، 1395، به همراه امینه محمودزاده، نوید رئیسی و سیدشمیم طاهری، همایش 26 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

 سه‌گانه ناممکن در نظام بانکی، 1394، 12 امین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران

 سه‌گانه ناممکن: تولید، تورم و مطالبات معوق بانکی، 1394، به همراه فرهاد نیلی، امینه محمودزاده و مهران ابراهیمیان، همایش 25 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

 الزامات ساختاری-نهادی تحقق تورم تک رقمی پایدار، 1394، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، همایش 25 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

 الزامات سیاستی و نهادی دستیابی به تورم تک رقمی، 1393، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، ، اولین همایش اقتصاد ایران، مؤسسته عالی آموزش و پژوهش

 حسابداری چرخه های تجاری: رکود تورمی در ایران، 1393، اولین همایش اقتصاد ایران، مؤسسته عالی آموزش و پژوهش

بسم الله الرحمن الرحیم

Sharif Mail Logo