اطلاعيه دانشگاه صنعتي شريف در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1395

كه اجراي اين مراحل مطابق با آيي ننامه شماره 11/19177 مورخ 94/3/7 صورت خواهد گرفت. ادامه مطلب


سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

همانگونه كه مستحضريد بخش علمی- پژوهشی كنفرانس بين­ المللي مديريت هرساله توسط دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و با همكاري جمع كثيري از دانشگاه­ها، سازمان­ها و بنگاه­هاي اقتصادي برگزار مي­شود. امسال نيز با ياري خداوند متعال سیزدهمين دوره … ادامه مطلب


حوزه‌های تخصصی _ پژوهشی دکتری مدیریت در سال 95

استراتژي ،مالي، بازاریابی، عملیات و زنجیره تامین، فناوری، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ادامه مطلب