دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد: تاثیر آزادسازی تجاری روی اشتغال و بیکاری

در این نوشتار اثر باز بودن تجاري بر نرخ مشارکت نیروي کار بررسی شد. از تعداد پیمان هاي تجاري منطقه اي به عنوان متغیر ابزاري براي نرخ تعرفه استفاده شد تا مشکلات درون زایی تخمین را کاهش دهد. نتایج مقاله … ادامه مطلب


سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

همانگونه كه مستحضريد بخش علمی- پژوهشی كنفرانس بين­ المللي مديريت هرساله توسط دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و با همكاري جمع كثيري از دانشگاه­ها، سازمان­ها و بنگاه­هاي اقتصادي برگزار مي­شود. امسال نيز با ياري خداوند متعال سیزدهمين دوره … ادامه مطلب


حوزه‌های تخصصی _ پژوهشی دکتری مدیریت در سال 95

استراتژي ،مالي، بازاریابی، عملیات و زنجیره تامین، فناوری، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ادامه مطلب