جلسه دفاع کارشناسی ارشد: شوک های درآمدی کشاورزی و ساعات کار روزانه کودکان کار در ایران

عنوان : شوک های درآمدی کشاورزی و ساعات کار روزانه کودکان کار در ایران  ارائه‌دهنده: علی شاکردرگاه   استاد راهنما: آقای دکتر کشاورز حداد استاد راهنمای همکار: آقای دکتر فاطمی استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر وصال استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر … ادامه مطلب


برگزاری همایش چشم انداز تحصیلی، پژوهشی و حرفه ای در حوزه مالی

همایش “چشم انداز تحصیلی، پژوهشی و حرفه ای در حوزه مالی” در تاریخ 23 مرداد از ساعت 9 الی 15 با حضور اساتید دانشگاه های داخل و خارج و نیز متخصصان بخش های مختلف در محل سالن جابر بن حیان … ادامه مطلب


برگزاری همایش چشم انداز تحصیلی، پژوهشی و حرفه ای در حوزه مالی

همایش “چشم انداز تحصیلی، پژوهشی و حرفه ای در حوزه مالی” در تاریخ 23 مرداد از ساعت 9 الی 15 با حضور اساتید دانشگاه های داخل و خارج و نیز متخصصان بخش های مختلف در محل سالن جابر بن حیان … ادامه مطلب