محل تشكيل كلاس‌هاي دانشكده مديريت و اقتصاد در نيم‌سال اول 97-96

محل تشكيل كلاس‌هاي دانشكده مديريت و اقتصاد در نيم‌سال اول 97-96 ادامه مطلب


انتقال بخش علمی-پژوهشی کنفرانس بین المللی مدیریت

هدف اصلی انتقال کنفرانس به انجمن در این مرحله و پس از برگزاری موفقیت آمیز آن در سالهای گذشته، توسعه عملکرد کنفرانس در قالبی فرادانشگاهی و در چارچوب انجمن علوم مدیریت ایران می باشد. ادامه مطلب


افتتاح استودیوی تولید مرکز آموزش های الکترونیکی شریف

افتتاح استودیوی تولید مرکز آموزش های الکترونیکی شریف استودیوی تولید مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی؛ صبح روز دوشنبه هفدهم مهرماه سال جاری “استودیوی تولید مرکز آموزش‌های الکترونیکی … ادامه مطلب