n1
روز 29 اسفند روز ملي شدن صنعت نفت ايران

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد ادامه مطلب


سمينار علمي: Gamification of Digital Marketing

بازی کاری (Gamification) استفاده از اندیشه بازی ساز(Game Design Thinking) و استفاده از مکانیزم ها، روش ها و عناصر بازی های… ادامه مطلب


آئين رونمايي از كتاب برنامه‌ريزي در ايران 1356-1316

آئين رونمايي از كتاب برنامه‌ريزي در ايران 1356-1316 با حضور مولف كتاب … ادامه مطلب