سخنرانی علمی پروفسور Lorne Cummings با عنوان Water Accounting

سخنرانی علمی عنوان Water Accounting سخنران Professor Lorne Cummings زمان: چهارشنبه 21 آذر 97 ساعت 15:30 مکان: اتاق سمینار طبقه اول Abstract Measurement, reporting and management of natural resources and externalities (pollution) is critical in ensuring a sustainable future. Sustainability … ادامه مطلب


سخنرانی علمی پروفسور Lorne Cummings با عنوان Water Accounting

سخنرانی علمی عنوان Water Accounting سخنران Professor Lorne Cummings زمان: چهارشنبه 21 آذر 97 ساعت 15:30 مکان: اتاق سمینار طبقه اول Abstract Measurement, reporting and management of natural resources and externalities (pollution) is critical in ensuring a sustainable future. Sustainability … ادامه مطلب


رونمایی از کتاب «تفکر سیستمی در طول زمان»

در مراسمی که روز دوشنبه 21 آبان ماه 97 در آمفی تئاتر انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه برگزار گردید، از کتاب “تفکر سیستمی در طول زمان” نوشته دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف رونمائی شد. این کتاب منعکس … ادامه مطلب