صفحه نخست
زندگينامه
 
دروس
 
مقالات فارسي
 
مقالات انگليسي
 
فعاليت هاي علمي تخصصي
 
سمت هاي علمي و دانشگاهي
 
سمت هاي  اجرايي و مشاوره اي
 
فعاليت هاي  آموزشي و تحقيقاتي
 
عضويت انجمن هاي علمي
 
تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های علمی و تخصصی

تاسيس و راه اندازي سازمانها وفعالیت های جدید:

 خلاصه فعاليتهاي عمده اي كه دكتر مشايخي آغاز و يا در تاسيس و راه اندازي نقش مهمي ايفا كرده است به شرح ذيل است:‌

 

- سال 1350: راه اندازي آزمايشگاه هاي ترموديناميك و انتقال حرارت در دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي شريف

- سال 1358: ايجاد رشته مهندسي صنايع در دانشكده سيستم‌هاي تكنولوژي و اجتماعي دانشگاه صنعتي اصفهان

- سال 1359: ايجاد مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان اصفهان و نظام‌دهي به آن براي تشكيل و راه‌اندازي شركت‌هاي تعاوني در حوزه‌هاي توليدي، عمراني و خدماتي

- سال 1359: ايجاد شاخه طرح و بررسي در بانك استان اصفهان و نظام دهي به آن براي كمك به تدوين طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، بررسي و تائيد طرح‌هاي پيشنهادي و مشاركت بانك در طرح‌هاي مناسب

- سال 1360: طراحي نظام برنامه‌ريزي كشور و سازماندهي حدود پنج هزار كارشناس و مدير در سطح كشور و هدايت فني تهيه اولين برنامه پنج ساله بعد از انقلاب كه تصويب آن به علت شرايط جنگ در مجلس متوقف ماند

- سال 1362: طراحي و ايجاد دوره كارشناسي ارشد مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي در دانشگاه صنعتي اصفهان

- سال 1367: طراحي و راه‌اندازي دوره غيررسمي معادل كارشناسي ارشد مديريت سيستم‌ها در دانشكده صنايع دانشگاه صنعتي شريف

- سال 1368: ايجاد يا احياء موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه و راه‌اندازي دوره كارشناسي ارشد مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي در آن

- سال 1371:‌تاسيس و انتشار مجله علمي پ‍ژوهشي برنامه و توسعه

- سال 1377: مشاركت در تاسيس انجمن مهندسي ايران

- سال 1378: ايجاد دانشكده مديريت و اقتصاد در دانشگاه صنعتي شريف و راه‌اندازي دوره‌هاي MBA، فوق‌ليسانس و دكتراي مديريت

- سال 1381: بازسازي انجمن فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف و ايجاد سازمان و ساختار جديد براي آن انجمن

- سال 1382:‌راه اندازي كنفرانس سالانه  بين المللي مديريت

- سال 1383:‌ طراحي و راه اندازي جشنواره های كار آفريني در دانشگاه صنعتي شريف

- سال 1384: همکاری در تاسیس و فصلنامه علوم مدیریت، نشیه انجمن علوم مدیریت ایران.