صفحه نخست
زندگينامه
 
دروس
 
مقالات فارسي
 
مقالات انگليسي
 
فعاليت هاي علمي تخصصي
 
سمت هاي علمي و دانشگاهي
 
سمت هاي  اجرايي و مشاوره اي
 
فعاليت هاي  آموزشي و تحقيقاتي
 
عضويت انجمن هاي علمي
 
تماس
عضویت انجمن های علمی و تخصصي:

 - عضو انجمن بین المللی سیستمهای دینامیکی از سال 1987 تا کنون

- رئیس انجمن بین المللی سیستمهای دینامیکی درسال 2001، قبل از وی رئیس انجمن مزبور از اساتید دانشگاههای معتبر دنیا نظیر MIT، لندن، و ایالتی نیویورک بودند.

- عضو انجمن بین المللی سازمانهای یادگیرنده در آمریکا از سال 1996

- عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران از سال 1378 تا 1380

- -عضو انجمن علوم مدیریت ایران از بدو تاسیس آن و عضو هیئت مدیره انجمن از سال 1382

- عضو انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف و دبير كل آن از تاريخ 1381 تا 1389