صفحه نخست
زندگينامه
 
دروس
 
مقالات فارسي
 
مقالات انگليسي
 
فعاليت هاي علمي تخصصي
 
سمت هاي علمي و دانشگاهي
 
سمت هاي  اجرايي و مشاوره اي
 
فعاليت هاي  آموزشي و تحقيقاتي
 
عضويت انجمن هاي علمي
 
تماس

 

 

 

 
 
نشانی: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده تحصيلات تکميلی   مديريت و اقتصاد
 صندوق پستی 8639/11365
آدرس ايميل :mashayek@sharif.ac.ir