صفحه نخست
زندگينامه
 
دروس
 
مقالات فارسي
 
مقالات انگليسي
 
فعاليت هاي علمي تخصصي
 
سمت هاي علمي و دانشگاهي
 
سمت هاي  اجرايي و مشاوره اي
 
فعاليت هاي  آموزشي و تحقيقاتي
 
عضويت انجمن هاي علمي
 
تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات انگليسي

 

Ali N. Mashayekhi, "Economic Planning and Growth of Education in Developing Countries", Simulation, December 1977

 

Ali N. Mashayekhi, Water Resources Development Planning, in Peter Milling and Erich O.K. Zahn (Eds.), Computer Based Management of Complex Systems, Springer-Verlag, 1989

 

Ali N. Mashayekhi, System Dynamics in Strategic Planning, in the proceedings of 1990 International System Dynamics Conference, System Dynamics Society, 1990

 
 

Ali N. Mashayekhi, Rangeland Destruction Under Population Growth: The Case of Iran, in System Dynamics Review, Summer 1990. Also as a chapter in "Modeling for management: Simulation in Support of Systems Thinking" by Wiley

 

Ali N. Mashayekhi, The Impact of Exchange Rate Policy on Inflation Rate in an Oil Exporting Economy, System Dynamics Review, Summer 1991

 

Ali N. Mashayekhi, Dynamics of Development Project Cost Structure, in the proceedings of 1991 International System Dynamics Conference, System Dynamics Society, 1991

 

Ali N. Mashayekhi, From a Static to a Dynamic Problem Definition, in the proceedings of 1992 International System Dynamics Conference, System Dynamics Society, 1992

 
 

Ali N. Mashayekhi, Transition in the New York State solid waste system: a dynamics analysis, System Dynamics Review, Winter 1993. Also as a chapter in "Modeling for management: Simulation in Support of Systems Thinking" by Wiley

 

Ali N. Mashayekhi, Conventional Versus System Dynamics Approach to Planning, in the proceedings of 1993 International System Dynamics Conference, System Dynamics Society, 1993

 

Ali N. Mashayekhi, Development Project Cost Dynamics, 1996, MIT Sloan School of Management Working Paper #3919 and Under Review in the Journal of Operation Research Society

 
Ali N. Mashayekhi, Reactiveness and fragmentation in maintenance management. November 1996, working paper to be submitted for publication, system dynamics group, Sloan School of Management, MIT
 
Ali N. Mashayekhi, Marcei Tyre, The dynamics of lumpy learning. 1996, working paper at Sloan School of Management, MIT and presented in 1997 International System Dynamics Conference, Istanbul, Turkey
 
Ali N. Mashayekhi, Public finance, oil revenue expenditure and economic performance: a comparative study of four countries in System Dynamics Review, Summer-Fall 1998
 
Xu Honggang, Ali N. Mashayekhi and Khalid Saeed, Effectiveness of infrastructure service delivery through earmarking: the case of highway construction in China, System Dynamics Review, Summer-Fall 1998
 
Ali N. Mashayekhi, Project Cost Dynamics for Development Policy-Making, in Journal of the Operational Research Society, March 2000
 
Ali N. Mashayekhi, Dynamics of Oil Price in the World Market, in the proceedings of 2001 International System Dynamics Conference, System Dynamics Society, 2001
 
Ali N. Mashayekhi, A Systems-Dynamics Theory of Practice, an invited paper to the sixteenth triennial conference of the International Federation of Operational Research Societies, hosted by the UK Operational Research Society 8 - 12 July, 2002
 
Ali. N. Mashayekhi and Navid Ghaffarzadegan, Stock market fluctuations and developing policies to control market bubble; A system dynamics approach, The Second International Management Conference, Tehran, Iran, December 2004
 
Abbas Toloie Eshlaghya*, Ali N. Mashayekhib, Ali Rajabzadehc and Mir Majid Razavian, Applying path analysis method in defining effective factors in organization agility, International Journal of Production Research, 2009, 1–22
 
Ali. N. Mashayekhi, Book Chapter: Barry Richmond's Influence on System Thinking: From Academia to Widespread Accessibility in Tracing Connections: Voice of Systems Thinkers, Edited by Joy Richmond, Lees Stuntz, Kathy Richmond, Joanne Egner, 2010, The Created Learning Exchange, Acton, Massachusetts, USA, 2010