صفحه نخست
زندگينامه
 
دروس
 
مقالات فارسي
 
مقالات انگليسي
 
فعاليت هاي علمي تخصصي
 
سمت هاي علمي و دانشگاهي
 
سمت هاي  اجرايي و مشاوره اي
 
فعاليت هاي  آموزشي و تحقيقاتي
 
عضويت انجمن هاي علمي
 
تماس

 

 

 

 

 

 
سمت : مدیر گروه مدیریت  دانشکده مدیریت و اقتصاد
  دکترای مديريت از دانشگاه MIT آمريکا (1978)
  کارشناسی مهندسي مکانيک از دانشگاه صنعتي شريف (1970)
   
آدرس پست الکترونیکی : mashayek@sharif.ac.ir
   
وب سايت :

http://gsme.sharif.edu/~mashayekhi