بسم الله الرحمن الرحیم

Sharif Mail Logo

مقالات منتشر شده

 طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پایه برای اقتصاد کلان ایران، به همراه مهران ابراهیمیان، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1396

رکود تورمی 1391-1392 در ایران: روش حسابداری چرخه‌های تجاری، 2015، به همراه محمد حسین رحمتی و علی کریمی‌راد، مطالعات اقتصادی

حسابداری چرخه‌های تجاری در ایران، 2014، به همراه محمد حسین رحمتی، مسعود جباری و علی کریمی‌راد، برنامه ریزی و بودجه

نرخ گذر ارز در ایران، 2015، به همراه سجاد ابراهیمی، مطالعات اقتصادی

 

مقالات کاری

حقایق آماری صادرکنندگان ایرانی، 2014، به همراه مصطفی حیدری، مقاله کاری

کمبود نقدینگی، رقابت برای سپرده و سیاست‌های بانک مرکزی، 2016، به همراه امینه محمودزاده و امیرعباس سالارکیا

ردیابی فراز و فرود شاخص‌های فعالیت بخش واقعی در تاثیرپذیری از بخش مالی، 2016، به همراه امینه محمودزاده و علی کریمی‌راد

اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی بر اساس اطلاعات شرکت‌های بورسی، 2016، به همراه امینه محمودزاده و سجاد ابراهیمی

تحلیل تعادل عمومی تنگنای اعتباری، 2016، به همراه امینه محمودزاده، نوید رئیسی و سیدشمیم طاهری

توزیع رشد درآمد سرانه در استانهای ایران و بررسی اثرات آنها بریکدیگر، 2014، به همراه علی آسیابر قشنگ و سید مهدی برکچیان

تأثیر شباهت الگوی تجارت بر همزمانی چرخه‌های تجاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، 2014، به همراه عاطفه حسینی و سید مهدی برکچیان

پایداری تابع تقاضای پول در ایران، 1394، به همراه مجید عینیان و رامین مجاب، مقاله کاری، MBRI.

 

مقالات سیاستی

تبیین وضع موجود نظام بانکی، 1395، به همراه امینه محمودزاده

برنامه مقدماتی اصلاح نظام بانکی، 1395، به همراه امینه محمودزاده

 سه‌گانه ناممکن: تولید، تورم و مطالبات معوق بانکی، 1394، به همراه فرهاد نیلی، امینه محمودزاده و مهران ابراهیمیان، فصل از کتاب چالشهای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار در اقتصاد ایران

الزامات ساختاری-نهادی تحقق تورم تک رقمی پایدار، 1394، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، فصل از کتاب چالشهای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار در اقتصاد ایران

الزامات سیاستی و نهادی دستیابی به تورم تک رقمی، 1393، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، فصل از کتاب اقتصاد ایران

حسابداری چرخه‌های تجاری در ایران، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی، مسعود جباری و علی کریمی‌راد، فصل از کتاب اقتصاد ایران

نظمهای آماری اقتصاد کلان ایران، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی و فاطمه نجفی، فصل از کتاب چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی

رکود تورمی و الزامات خروج، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی، فصل از کتاب چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی

 

کنفرانسها

اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی بر اساس اطلاعات شرکت‌های بورسی، 1395، به همراه امینه محمودزاده و سجاد ابراهیمی، همایش 26 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

تحلیل تعادل عمومی تنگنای اعتباری، 1395، به همراه امینه محمودزاده، نوید رئیسی و سیدشمیم طاهری، همایش 26 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

سه‌گانه ناممکن در نظام بانکی، 1394، 12 امین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران

سه‌گانه ناممکن: تولید، تورم و مطالبات معوق بانکی، 1394، به همراه فرهاد نیلی، امینه محمودزاده و مهران ابراهیمیان، همایش 25 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

الزامات ساختاری-نهادی تحقق تورم تک رقمی پایدار، 1394، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، همایش 25 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

الزامات سیاستی و نهادی دستیابی به تورم تک رقمی، 1393، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، ، اولین همایش اقتصاد ایران، مؤسسته عالی آموزش و پژوهش

حسابداری چرخه های تجاری: رکود تورمی در ایران، 1393، اولین همایش اقتصاد ایران، مؤسسته عالی آموزش و پژوهش

رکود تورمی و الزامات خروج، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی، همایش 24 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

پیش بینی شرطی تورم در ایران در قالب یک مدل SVAR، 1393، به همراه سعید بیات و هومن کرمی، همایش 24 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

 

Home

CV

Research

Farsi Papers

Teaching

Schedule

Seminars