خانه

برنامه آتي سمينارها

بايگاني سمينارها

رويدادها

پيوند (لينك) هاي مفيد

 به نام خداوند جان و خرد

دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف مجموعه سمينارهاي اقتصاد را با هدف گسترش پژوهش در حوزه علم اقتصاد و امكان تبادل علمي با ديگر دانشكده هاي اقتصاد و مراكز پژوهشي كشور راه اندازي نموده است.  در اين سمينارها، مقالات و تحقيقات برگزيده علمي (از دانشگاه شريف، يا ديگر دانشگاه ها و مراكز معتبر پژوهشي كشور) در حوزه اقتصاد ارايه و بحث خواهند شد. اميد است اين مجموعه گامي باشد در راستاي گسترش علم اقتصاد و همچنين، بحث و تبادل نظرات علمي پيرامون مسايل روز اقتصاد كشورمان.

دكتر جواد عابديني ـ دبير اجرايي سمينارها

17 آبان ماه 1388

 

 


 

Graduate School of Management and Economics

Sharif University of Technology

 


 

 

آخرين به روز رساني: 2 اسفند ماه 1388