Home | SUT | Wedo
Language:   en | fa
    About MeAcademic CoursesWorkshopsEntrepreneurship
Centre
WedoResearches   
TeamworksEntrepreneurs SeminarsConceptEducational ClassesStudy GroupsFestivalse-MagazineMembers
كارآفريني
امروزه كشور ما وارد دوره‌اي شده است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته آن را سپري كرده‌اند. اين مفهوم در ايران تا حدودي ناشناخته مانده است. دوره آشنايي و اهميت دادن به كارآفريني (Entrepreneurship). ارزش كارآفريني و كارآفرينان و توجه به آنها به وضوح در اقتصاد و فرهنگ اين كشورها ديده مي‌شود.
ما نيز بايد اين دوره را سپري كرده و كارآفريني را در فرهنگ‌مان نهادينه كنيم. كارآفريني راه‌حلي براي مشكلات اقتصادي امروز ماست و توسعه‌ و ترويج كارآفريني يكي از نيازهاي جدي اقتصاد ايران است. در شرايطي كه كاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور از يك سو، بهره‌وري پايين و گرايش به تعديل نيروي انساني در سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت از ديگر سو و خيل تازه‌واردان به عرصه‌ي كار از سوي ديگر، بيكاري را به معضل بزرگ اقتصادي و اجتماعي اين زمان بدل كرده است، به نظر مي‌رسد كه توسعه‌ي كارآفريني و ترويج فرهنگ كارآفريني در ايران يك ضرورت جدي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است.


تجربه‌ي دنياي امروز نشان داده است كه نوآوري‌هاي مهم و پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي، در سازمان‌‌ها و شركت‌هاي بزرگ دولتي اتفاق نخواهد افتاد. قابليت تطبيق با بازار و نياز روز، از يك ساختار بزرگ پيچيده‌ي تودرتو ساخته نيست و در نتيجه براي پيشرفت سريع و ارائه‌ي محصولات جديد، تنها راه مؤثر، ايجاد و توسعه‌ي شرايطي است كه فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك بتوانند تأسيس شوند و رقابت كنند.
در كشورهاي بزرگ و پيشرفته، اهميت كارآفريني فقط به خاطر مسأله‌ي ايجاد شغل نيست، بلكه دليل اصلي اين است كه فعاليت‌هاي اقتصادي كوچكي كه در اين كشورها به وجود آمده‌اند و رشد كرده‌اند، توانسته‌اند سهم عمده‌ي فن‌آوري روز و در نتيجه ثروت و درآمد تمام دنيا را به خود اختصاص دهند. ‌آمار نشان مي‌دهد بيش از پنجاه درصد اين حركت‌ها و بيش از نود درصد جهش‌‌هاي راديكالي كه در اين زمينه صورت پذيرفته است، كه مي‌توان از آن به انقلاب فناوري تعبير كرد، در شركت‌هاي كوچك و متوسط كارآفرينانه و نه در سازمان‌‌هاي بزرگ اتفاق افتاده است.
با توجه به اهميت كارآفريني در پيشرفت‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشورها، دولت‌هاي آنان در جهت توسعه كارآفريني برنامه‌ها و تلاش‌هاي مستمري را طراحي نموده‌اند. از جمله اهداف اصلي آنها مي‌توان به سه مورد ذيل اشاره نمود:

1ـ ايجاد ثروت در جامعه
2ـ توليد تكنولوژي
3ـ اشغال مفيد بخصوص براي جوانان

دانش و توانايي مديريت، دانش اقتصادي، شناخت اوضاع بازار و نيازهاي آن و از همه مهم‌تر، باور داشتن به اين كه “من مي‌توانم كار جديدي را شروع كنم” مسائلي هستند كه در تولد يك كارآفرين و ايجاد عزم و اراده در وي نقش اساسي دارند.
اين باور كه كارآفريني لازم و ضروري است و هر كسي مي‌تواند براي خودش يک فعاليت اقتصادي را آغاز كند، چيزي نيست كه يكباره و ناگهان در ذهن كسي ايجاد شود. تصميم به راه‌اندازي فعاليت اقتصادي نوپا، نتيجه‌ي فرآيندي است كه بايد از ابتداي كودكي آغاز گردد و در آموزش و پرورش به طور جدي و حساب شده در نظر گرفته شود تا فرد مهارت‌هاي لازم را به درستي فرا بگيرد. به همين ترتيب "ترويج" كارآفريني نقطه آغازين اين حركت است.
تجربه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد كه در توسعه‌ي كارآفريني، ” تبليغات و فرهنگ‌سازي “ در كنار عوامل ديگري همچون تسهيل قوانين و مقررات، ايجاد مكانيزم‌هاي حمايتي و "آموزش"، جايگاهي بي‌بديل و انكارناپذير دارد.
اهميت و نقش قشر جوان در توسعه‌ي كشور كاملاً واضح و غيرقابل انكار است، چنانكه آينده هر كشور توسعه يافته‌اي بستگي به راه‌هايي دارد كه جوانان آن كشور از طريق آن شكل مي‌گيرند. آشنايي مردم خصوصاً جوانان با كارآفريني و بيدار كردن اين نياز در آنها به كمك روش‌هاي ترويجي مستقيم و غيرمستقيم امكان‌پذير است.
كشور ما در طول برنامه چهارم نيازمند ايجاد سه ميليون و هفتصد هزار شغل جديد است. از آنجا كه دولت قادر نخواهد بود اين تعداد شغل جديد و در عين حال مولد ايجاد كند، مي‌بايست تدبير اساسي‌تري انديشيده شود.
با توجه به چالش‌هايي كه كشور در سال‌هاي آينده با آن مواجه است آموزش، پژوهش و ترويج كارآفريني مي‌تواند يكي از استراتژي‌هاي كارآمد براي مقابله با اين چالش‌ها باشد. در قرن حاضر تحصيلات دانشگاه يكي از مهمترين مسائل براي ورود به دنياي كار و تجارب مي‌باشد و دانشگاه‌هاي زيادي در دنيا در اين زمينه فعال هستند. امروزه دانشگاه‌ها سعي مي‌كنند كه فعاليت‌هايشان را نه تنها در منطقه خود بلكه در كشورهاي ديگر نيز گسترش دهند. صنعت نيز در حال ورود به اين مقوله مي‌باشد نه تنها به اين دليل كه نيازمند آموزش كاركنان خود است بلكه به اين خاطر كه بازار كار امروز نياز به مهارت و دانش بيشتري دارد. موقعيت بازار كار ايجاب مي‌كند كه دانشگاه‌ها نيروهايي را تربيت كنند كه علم‌آموزاني مستقل و ماهر بوده و توانايي درك مسائل پيچيده تاريخي، اجتماعي، سياسي، فلسفي و اقتصادي را داشته باشند.
در دانشگاه‌هاي ما اصولاً زمان زيادي صرف توضيح و بحث در مورد جنبه‌هاي تئوري مي‌شود و دانشجويان فرصت بسيار كمي براي تجربه كارهاي عملي و تجربه، بازاريابي، رشد مهارت برنامه‌ريزي، نوشتن طرح تجاري(Business Plan)، رشد خلاقيت و تصميم‌گيري كارآفرينانه در سازمان‌هاي بزرگ و كوچك دارند.
در اين راستا فعاليتهای متنوعی در مرکز کارآفرينی و کلاس های درسی خصوصا در درس 3 واحدی مبانی کارآفرينی انجام گرفته است.

TOP

Sharif University of Technology - Copyright 2005. All Rights Reserved.