دروس ترم جاری

دروس ارائه شده نیم‌سال دوم 97-96 گروه مدیریت

جزئیات بیشتر

دروس ارائه شده نیم‌سال دوم 97-96 گروه اقتصاد

جزئیات بیشتر

آئین نامه ها

زمان برگزاري امتحان جامع، پيشنهاد پژوهشي، رساله دكتري ويژه كليه دانشجويان دكتري

جزئيات بيشتر

مجموعه مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد ورودي‌هاي 1394 و پس از آن

جزئيات بيشتر

مجموعه مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد (معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه – ویرایش 89)

جزئیات بیشتر

مجموعه مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی دوره دکتری (معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه – ویرایش 88)

جزئیات بیشتر

فرایندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نحوه انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید

جزئیات بیشتر

انتخاب دوره بدون پایان نامه (آموزش محور)

جزئیات بیشتر

دریافت فرم

ثبت نام تک درس برای متقاضیان آزاد

جزئیات بیشتر

دریافت فرم

فرایندحذف w

جزئیات بیشتر

دریافت فرم دانشجويان دكتري

دریافت فرم دانشجويان كارشناسي ارشد

فرایند فارغ التحصیلی

جزئیات بیشتر

دریافت فرم

فرایند مرخصی تحصیلی

جزئیات بیشتر

دریافت فرم

فرایند پذیرش دانشجوی مهمان

جزئیات بیشتر

دریافت فرم دانشجویان روزانه

دریافت فرم دانشجویان نوبت دوم

 فرایند انتخاب دوره با پایان نامه گروه اقتصاد

جزئیات بیشتر

قواعد مرتبط با دفاع پیشنهاد پژوهشی و پایان نامه

فرم تعیین موضوع و استاد راهنمای پایان نامه

فرمت پیشنهاد پژوهشی

فرم تحویل نسخه صحافی شده پایان نامه

دستور العمل شیوه  نگارش پایان نامه در دانشگاه شریف

اظهارنامه

 فرایند انتخاب دوره با پایان نامه گروه مدیریت

جزئیات بیشتر

فرمت پیشنهاد پژوهشی

فرم تعریف داخلی

فرم تحویل نسخه صحافی شده پایان نامه

دستور العمل شیوه  نگارش پایان نامه در دانشگاه شریف

اظهارنامه

فرایند درخواست ثبت نام ورود به دوره فرعی اقتصاد

جزئیات بیشتر

فرم احراز دریافت گواهینامه دوره فرعی

فرم درخواست پذیرش در دوره های فرعی

عدم صدور گواهی اتمام واحدهای گذرانده شده یا دفاع از پایان نامه

جزئیات بیشتر

فرمها

فرم ثبت نام با تاخیر کارشناسی ارشد

جزئیات بیشتر

فرم احتمال فراغت از تحصیل دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد

جزئیات بیشتر

فرم درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی

جزئیات بیشتر

فرم درخواست  تمديد سنوات دانشجويان كارشناسي ارشد

جزئیات بیشتر

فرم تمدید خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جزئیات بیشتر

لینکهای مفید

وب سایت سمینارهای دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایگاه اطلاعاتی کتب و نشریات معتبر

سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم

پست الکترونیکی دانشجویان

سامانه مدیریت یادگیری (CW)

انتقال اطلاعات

تغییر رمز

سهمیه دیسک

تنظیمات Outlook

سیستم آموزش دانشگاه

کتابخانه مرکزی

پایگاه شماره تلفنها در دانشگاه

اداره رفاه دانشگاه