دوره‌های در حال اجرا

  • دوره کاربردی یک ساله MBA با گرایش عمومی 1396
    این دوره با حضور مدیران و صاحبان کسب و کارهای مختلف از دی ماه 1396 شروع شده و تا زمستان سال 1397 ادامه خواهد داشت.
  • دوره آموزشی 110 مدیر برتر مخابرات
    در این دوره ها از میان بیش از 350 داوطلب و در دور برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حدود 110 مدیر انتخاب شده اند که 30 نفر در دوره های بلند مدت و منجر به مدرک دانشکده و 30 نفر در دوره های کوتاه مدت و منجر به گواهینامه دانشکده که با همکاری دانشگاه آلتو فنلاند برگزار می شود، شرکت می کنند. بقیه پذیرفته شدگان نیز در دانشگاه امیرکبیر آموزش خواهند دید.
  • دوره آموزشی شرکت نظم آوران گل گهر
    در این دوره کاربردی یک ساله، در خدمت مدیران و کارشناسان شرکت نظم آوران خواهیم بود. ویژگی مهم این دوره روش ارایه آن می باشد که دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در راستای پیشرو بودن در برنامه ریزی تحصیلی و اجرای دوره ها، تصمیم گرفته این دوره ها را با استفاده از سیستم اختصاصی طراحی شده توسط بخش فنی دانشگاه به صورت آموزش از راه دور اجرا کند به طوریکه استادان از محل دانشکده و به صورت زنده به ارایه دروس به دانش پژوهان مستقر در سیرجان کرمان خواهند پرداخت.

دوره‌های پیشین

دوره کاربردی یک ساله MBA با گرایش عمومی 1395
این دوره ها به مدت هفت سال با مشارکت و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می گردید و از زمستان 1395 دانشکده مدیریت و اقتصاد اولین دوره مستقل خود را ارایه داده است که تا زمستان 1396 ادامه داشت. مخاطبان این دوره مدیران و صاحبان کسب و کارهای مختلف می باشند که برای کسب آموزش های کاربردی در این دوره ها حضور یافتند.

دوره آموزش کارکنان شرکت خدمات بندری سینا
دانشکده مدیریت و اقتصاد در راستای ماموریت خود، اقدام به همکاری در زمینه آموزش کارکنان این شرکت بندری کرده است و دوره های کاربردی یک ساله به طور اختصاصی برای این سازمان طراحی و اجرا شد.

دوره‌های با گرایش دارویی با مشارکت و همکاری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌گردد.

سومین دوره کاربردی کوتاه مدت MBA با گرایش دارویی (Pharmacy-MBA)

هفتمین دوره کاربردی کوتاه مدت MBA با گرایش عمومی

دوره‌های با گرایش عمومی با مشارکت و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌گردد.

دو دوره کاربردی کوتاه‌مدت MBA با گرایش دارویی (Pharmacy-MBA)

این دوره‌ها با مشارکت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده و مخاطبین آن مدیران و کارشناسان ارشد سازمان‌ها و بنگاه‌های فعال در صنعت دارو بودند.

اولین دوره کاربردی کوتاه مدت MBA با گرایش بازاریابی

این دوره با مشارکت و همکاری موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در سال 1389برگزار شد. طول دوره به مدت یک‌سال، متشکل از دو نیم سال تحصیلی بود که در هر نیم سال پنج درس ارائه گردید.

دوره آموزشی کوتاه مدت در زمینه‌های تفکر سیستمی و رویکردهای حل مسئله

این دوره برای مدیران عالی و میانی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه درسال 1388 برگزار شد.

دوره آموزشی مدیریت ویژه توسعه صادرات

این دوره برای 120 نفر از مدیر عاملان و مدیران ارشد شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف به سفارش مرکز توسعه صادرات ایران در سال 1383 برگزار شد.

دوره آموزشی کوتاه مدت مدیریت

این دوره آموزشی به سفارش شرکت مهندسین مشاور مترا برای تربیت مدیران و کارشناسان ارشد خود در سال 1384 برگزار شد.

شش دوره کاربردی کوتاه مدت MBA با گرایش عمومی

این دوره ها با مشارکت و همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران از سال  1389 برگزار شده‌اند. مدت برگزاری هر دوره یک سال بوده است.

دوره کاربردی کوتاه‌مدت MBA با گرایش بازاریابی

این دوره به منظور آموزش مدیران و کارشناسان موسسه راهبر دانش (آموزشگاه آو) در سال 1391 برگزار گردید.