بایگانی دسته: اطلاعیه ها

محل برگزاری کلاسهای نیمسال دوم 95 دانشکده مدیریت و اقتصاد

براي ديدن جزئيات، لطفا كليك كنيد. ادامه مطلب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش

دروس ارائه شده نیم‌سال دوم 96-95 گروه اقتصاد

دروس ارائه شده نیم‌سال دوم 96-95 گروه اقتصاد براي ديدن جزئيات لطفا كليك كنيد.

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش

دروس ارائه شده نیم‌سال دوم 96-95 گروه مدیریت

دروس ارائه شده نیم‌سال دوم 96-95 گروه مدیریت براي ديدن جزئيات لطفا كليك كنيد.

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش

تقویم آموزشی نیم‌سال دوم 96-95-دانشكده مديريت و اقتصاد شريف

براي ديدن جزئيات لطفا كليك كنيد. ادامه مطلب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش

دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی میزان اثربخشی رایگان سازی زایمان طبیعی بر تصمیم خانوار در انتخاب نوع زایمان

طی سالهاي اخیر درصد سزارین از کل زایمان‌ها در ایران روندي افزایشی داشته‌است. در همین راستا در ایران کاهش سزارین از سال 1393 به عنوان یکی از موارد مهم برنامه طرح تحول نظام سلامت مورد توجه قرار گرفت. ادامه مطلب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش

دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد: اثر قرض‌دهی رابطه محور روی شرایط قرارداد وام

در این تحقیق به بررسی اثر قرض‌دهی رابطه محور روي شرایط قرارداد وام از جمله نرخ سود، حجم وام و التزام به وضع وثیقه میپردازیم. براي این منظور از 4850 تسهیلات اعطاء شده توسط بانک قوامین در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد در سال 1395 استفاده شده است. ادامه مطلب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش

دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد: مطالعه‌ی تجربی رابطه‌ی کمیت و کیفیت در انتخاب باروری

در اين مقاله، با انگيزه‌ی آزمون تجربی فرضيه‌ی بده‌بستان کميت-کيفيت در انتخاب باروری، رابطه ی تعداد فرزندان خانواده با عملکرد تحصيلی آنان را به دو روش حداقل مربعات معمولی و متغير ابزاری تولد فرزندان دوقلو مطالعه میکنيم. ادامه مطلب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش

دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد:تأثیرات اقتصادی سد سازی در ایران

در این تحقیق اثرات سدهاي بزرگی که در طی سالهاي 1370 تا 1393 در ایران ساخته‌ شده‌اند، بر کشاورزي و رفاه مردم منطقه و پایین‌دست بررسی میشود. براي پاسخ به این سؤال از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است و از کنترلهاي جغرافیایی و بارش براي تخمین دقیقتر اثر سد بر کشاورزي و رفاه استفاده شده است. ادامه مطلب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش

دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد: سودآوری استراتژی معاملات جفتی سهام در بازار سهام تهران

در حالی که برخی سرمایه‌گذاران اقدام به خرید سهام بر اساس اطلاعات شرکت‌هاي خاص می‌کنند، برخی دیگر با استفاده از استراتژي‌هاي مختلف سعی در ایجاد سود بر اساس درك درستی از بازار سهام و به طور کلی رفتار آن دارند. ادامه مطلب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش

دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد:منشأ سودآوری استراتژی گشتاوری در بازار سهام تورنتو کانادا در مقایسه با عملکرد پورتفوی بازار…

در دو دهه اخير ناهنجاري‌هاي بازارهاي سرمايه، توجه زيادي را به خود جلب كرده است. وجود اين ناهنجاري‌ها زمينه بكارگيري استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري نظير استراتژي مومنتوم با هدف كسب سود در اين بازارها را مي‌تواند فراهم سازد. ادامه مطلب

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها خاموش